Naše fenky

OĽGA

Aj Oľga si zaslúži lásku

DONA

Dona si hľadá domov

AMY

Amy hľadá domov

RITA

Rita hľadá domov

BLACKIE

Blackie hľadá domov

JESSICA

Jessi si zaslúži šancu!

Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY