Kontakt

Občianske združenie Šťastné Labky
Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
IČO: 42197759

Adresa útulku
Šávoľská cesta 58
986 01 Fiľakovo

Predseda OZ: Bea Jagošová
Podpredseda OZ: Michaela Vassányiová
Tel : +421 904 659 924

E-mail: ozstastnelabky@gmail.com, jagosovabea@gmail.com
Facebook: Útulok Štastné Labky Fiľakovo

Názov konta: ŠŤASTNÉ LABKY
Číslo účtu: 3350001656/0200
IBAN: SK4802000000003350001656
BIC: SUBASKBX
Banka: VÚB Banka

Kontaktujte nás