Záverečná správa verejnej zbierky Buďme ľudia

29.10.2019

Reg. číslo verejnej zbierky: 603-2018-007729

Verejná zbierka Buďme ľudia bola vykonaná na všeobecne prospešný účel rozvoja dobrovoľníckej činnosti, ktorej výnos bol použitý na území území Slovenskej republiky na činnosť občianskeho združenia spojeného a prevádzkou útulku pre psov.

Trvanie zbierky: 1.9.2018-2.9.2018

Spôsob získavania prostriedkov a hrubý výnos zbierky:

a.,  zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek

b. predaj predmetov 


Hrubý výnos zbierky: 513,31€ príspevky z pokladničiek: 283,31€, predaj predmetov: 230,-€

Náklady spojené s vykonaním zbierky: 0,-€

Čistý výnos zbierky: 513,31€

Čistý výnos verejnej zbierky Buďme ľudia na všeobecne prospešný účel rozvoja dobrovoľníckej činnosti bol použitý na úhradu veterinárnych nákladov spojených s prevádzkou útulku, činnosti OZ. Ostatné náklady boli uhradené z ostatných prostriedkov OZ.