Darujte 2% zo svojich daní OZ Šťastné labky

Každoročne je tu možnosť pomôcť nám bezplatným spôsobom a to darovaním 2% z daní. Kto nás chce takýmto spôsobom podporiť a prispieť tak na stále pokračujúcu výstavbu útulku, môže nás kontaktovať na emailovej adrese ozstastnelabky@gmail.com, na základe čoho dostane potrebné formuláre a inštrukcie ako tak učiniť.

Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na telefónnom čísle +421 904 659 924.

 

Tlačivá na stiahnutie 2018:

 

          POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2017(.pdf)

 

          VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% za rok 2017(.pdf)

 

DOPLNKOVÉ INFO / POPIS

OZ Šťastné labky vzniklo koncom roka 2011, do 06/2014 na základe zmluvy s mestskou organizáciou pomáhalo s umiestnením psíkov z dnes už neexistujúcej karanténnej stanice v areáli mestskej Mini Zoo vo Fiľakove.